Beklenen Kötü Haber …

Maalesef beklenen kötü haber bugün geldi, duyumlar ve gayri resmi yapılan açıklamalar böylelikle kesinleşti. Milli Eğitim Bakanlı’ğı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; birkaç haftadır belirsizliğini koruyan ve tam netleşmeyen şubat ataması yönündeki kararlarını bugün kesin olarak açıkladılar. Binlerce öğretmen adayının atanma hayali yine sadece hayal olarak kaldı…

Eğitimcileri bile ikiye bölen atama konusu bu kararla tartışmalara tamamen kapandı. Düşüncenin doğru ama uygulamada bu zamanın yanlış olduğu belirten öğretmen adayları ve eğitim siteleri M.E.B’e karşı başlatılan “şubat ataması kampanyası” nın da sonuçsuz kaldığı görülmektedir.
Öyle yada böyle sonuçta şubatta atama yok… İşte Bakanlığın yapmış olduğu basın açıklaması :

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

31.12.2009

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU’nun yeni Sözleşmeli Öğretmen pozisyonu almayacağı ve 2010 yılı Şubat ayı içinde öğretmen atamalarına ilişkin bir planlamanın Bakanlığımızca bu yıl yapılmadığını duyurmasının ardından çeşitli internet siteleri başta olmak üzere bazı basın yayın organlarında konunun çarpıtılarak ele alındığı gözlemlenmiş ve aşağıdaki açıklama bu nedenle yapılmıştır.

Bilindiği üzere 2009 yılına ait Öğretmen atama/görevlendirmelerinin 14.09.2009 tarihinde yapılan atama ile bitirilmesi 2009 yılı bütçesi dâhilinde öngörülmüştü. Ancak Usta öğreticilerin öğretmen olarak görev alamayacakları konusunda verilen yargı kararı üzerine Sayın Bakanımızın özel gayretleri ile Okul Öncesi Öğretmenliği alanında hemen 10.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonu daha alınmış ve görevlendirmeler 25.09.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, yine Sayın Bakanımızın kişisel gayretleri ile 10.000 kadrolu öğretmen atanmasına ilişkin 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ek geçici madde eklenerek yasa teklifi hazırlanmış, 11/11/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Teklifin yasalaşmasıyla, 82 alandan 10.000 yeni kadro kazanılmış ve atamalar 16.12.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu atamalarda kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6.122 pozisyona sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi ile boş kalan 165 kadroya öğretmen ataması da 30.12.2009 tarihinde yapılmıştır.

Yukarıda da görüldüğü üzere Bakanlığımıza 2009 yılına ait tahsis edilmiş kadro kalmamasına rağmen Kasım ve Aralık aylarında iki dönem hariçten atama yapılmıştır. 2009 yılı plan dâhilinde olmamasına rağmen 10.000 kadrolu, 16.122 sözleşmeli toplamda 26.122 Öğretmen atama/görevlendirmesi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122 öğretmen adayının 2009 yılında atama/görevlendirmesi yapılarak eğitim öğretim hayatına önceden kazandırılması sağlanmıştır.

Eğitim öğretim yılının kendi takvimine uygun bir şekilde işletilmesi adına Bakanlığımızın 2010 yılı itibariyle yeni bir uygulamaya geçeceğini ve Şubat ayında öğretmen atama/görevlendirme olmayacağını bizzat Sayın Bakanımız çeşitli ortamlarda kamuoyu ile paylaşmış ve bu bilgi birçok mecrada haber olarak da yer almıştır. Yukarıda da bahsedildiği üzere ilk ataması 2010 yılında yapılabilecek 26.122 öğretmen adayının 2009 yılında atanmasına rağmen, hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için, eğitim öğretim yılının sağlıklı yürütülmesi adına yapılan bir planlamanın mevcut bir hakkın ihlali olarak gösterilmeye çalışılması anlaşılamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılı yaz döneminde, tek seferde Öğretmen atama/görevlendirme gerçekleştirmeyi planlanmaktadır.

Ayrıca, Sayın Bakanımız daha önce ve birçok kez, ilk ataması yapılacaklar için yeni sözleşmeli Öğretmen pozisyonunun alınmayacağını yeni talep edileceklerin hepsinin kadrolu olacağını açıklamıştır. Nitekim 2010 yılı için tahsis edilen kadrolar içinde sözleşmeli pozisyon bulunmamaktadır.

2006’dan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı için tahsis edilen Sözleşmeli Öğretmen pozisyonu toplamda 70.000’dir ve Sayın Bakanımızın talimatıyla bu rakamın artması için herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 2009 Aralık ayında yapılan Sözleşmeli Öğretmen görevlendirmeleri de 70.000 sözleşmeli pozisyonunun içinde oluşan 6.122 kişilik açıktan dolayı gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeli Öğretmen pozisyonlarında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda 70.000’e kadar sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir