ÖSYM, kopya örtbas işlemine bu şekilde destek vermemeliydi!

ÖSYM, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarını bugün açıkladı. Ama açıklamayı yaparken yeni bir uygulamaya gitti ve adaylardan T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte, daha önce ÖSYM tarafından kişiye özel verilen şifrelerini de istedi. Yani artık bir adayın başka bir adayın sınav sonucunu öğrenmesi mümkün olmayacak. Bu da şu anlama geliyor: Artık, kopya olayları ortaya çıkartılamayacak… ÖSYM’nin bu skandal işlemini, skandal süresince, bir önceki ÖSYM Başkanına rağmen ilk tespiti yapan ve olayı devamlı gündemde tutan Sayın YÖK Başkanının dikkatine sunuyoruz.

Bilindiği üzere, KPSS’de kopya olduğu iddiası ilk kez memurlar.net üyelerince, KPSS Eğitim Bilimleri forumunda dile getirilmiştir. İmece usulüyle, haberdar olunan TC Kimlik Numaraları ÖSYM’nin internet sitesinden sorgulanmış ve sorgulanan sonuçlar üzerinden kopya vurgusu yapılmıştır.

Bu süreçte hiçbir Devlet kurumu, kopya iddiasını kabul etmemiştir. Buna memurlar.net de dahildir. Memurlar.net olarak bizler de, ilk zamanlarda, ÖSYM olan güvenimizden dolayı, bir sınavda 350 adayın 120 soruyu doğru cevaplamış olmasının mümkün olabileceğini belirtmiştik.

Ancak memurlar.net üyeleri, memurlar.net’e rağmen tüm kamuoyunu harekete geçirmiş ve ilk kez, YÖK Başkanının kopya olabileceği yönündeki tespitiyle, kopya iddiaları daha yüksek sesle her yerde dile getirilmeye başlanmıştır. Tüm bu süreç sonunda, sadece KPSS değil bir çok sınavda kopya şüphesi ortaya çıkmış, ÖSYM’deki bazı personelin mal varlıklarının olağanüstü derecede arttığı tespit edilmiş, ÖSYM Başkanı ve bir kısım tüm üst yönetim görevden alınmıştır.

Burada şu hususu çok net belirtmek gerekmektedir: Eğer vatandaş otokontrolü olmasaydı, böyle bir kopya iddiasının ortaya çıkarılması mümkün olamayacaktı.

Şimdi ise, ÖSYM Başkanlığı, yaptığı uygulamayla, vatandaş otokontolünü bitirmektedir. Bu doğru değildir.

Devletin sadece kendini kontrol makamına koyması ve kendi uygun görürse, kopya olduğunu ortaya çıkarması, usistimalleri arttıracaktır. ÖSYM Başkanlığı, vatandaş otokontrolüne imkan vermelidir. Bugüne kadarki sistemin kamu yararına uygun olduğu görülmüştür. Gizlilik, sadece sınav sonuçlarının öğrenilmesinde değil, yarın bazı kamu kurumlarının yapacağı yanlış personel alım uygulamalarına da imkan verecektir. Bu nedenle, uygulamadan vazgeçilmelidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir