KPSS İçin Güncel Soru Örnekleri

Kpss’de Genel Kültür kısmında bildiğiniz gibi güncel sorulardan topu topu 2-3 tane soruyorlar. Kpss’ye girecek olan bütün olaylar malum güncel bilgiler için haber vs… ile ilgilenerek güncel bilgilerini güncel tutmaya -bende dahil- çalışıyorlar. Bir yerden bazı soru örnekleri gördüm ve paylaşmak istedim kim bilir belki bu sorulardan çıkar 🙂 Cevapları yok ancak cevabını sormak istediğiniz olursa yardımcı olurum…

1)Türkiye karşıtı görüşeriyle tanınan Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin ilk başkanı olarak 2010 yılında göreve başlıyacaktır?

A) Avrupa Birliği
B) Birleşmiş Milletler
C) NATO
D) Avrpa Konseyi
E) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD)

2)Günümüzde gittikçe yayılan H1N1 virüsünün neden olduğu hastalığın ismi aşağıdakileden hangisidir?
A) Kuş gribi
B) Sıtma
C) Domuz gribi
D) Deli dana hastalığı
E) Kırım kongo kanamalı ateş hastalığı

3)Türkiyede BDDK başkan ve üylerini aşağıdakilerden hangisi atar?
A) Maliye bakanı
B) Bakanlar kurulu
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanı
E) Hazine Müsteşarlığı

4)UNESCO (Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin bünyesinde yer alır?
A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Birliği
C) Avrupa Konseyi
D) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

5) 2008 yılının Kasım ayında ABD’de yapılan başkanlık seçiminde görev süresi dolan …….. yerine …….. ABD’nin ilk siyahi başkanı seçilmiştir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bill Clinton – Barack Obama
B) John F. Kennedy – George W. Bush
C) Barack Obama – John McCain
D) George W. Bush – Barack Obama
E) John McCain – Hillary Clinton

6)Aşağıdaki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden hangisi ortak para birimi (Euro) sistemine dahil değildir?
A) İrlanda
B) İsveç
C) İtalya
D) Lüksemburg
E) Hollanda

7)Türkiyede vergi iadesi uygulaması yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?
a) sosyal güvenlik kurulu
b)asgari gelir uygulaması
c)kaLKInma fonu
d)asgari geçim indirimi
e)selüsyon hacmi uygulaması

8 ) 2009 yılı unesco tarafından hangi ilim adamımızın adı ile anıldı?
A) MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
B) YUNUS EMRE
C) YAHAYA KEMAL
D) EVLİYA ÇELEBİ
E) KATİP ÇELEBİ

9)AB yeni anayasası gereğince ilk daimi başkanlığa getirilen HERMAN vaN Rompuy hangi ülkenin başbakanıdır?
A) BELÇİKA
B) SLOVENYA
C)İRLANDA
D)İSVEÇ
E)FİNLANDİYA

10) Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinin 2009 Haziran ayındaki dönem başkanlığı Türkiye adına kim yürütmüştür?
A) Hikmet Çetin
B) Baki İlkin
C) Ali Babacan
D) Ümit Pamir
E) Ekmelettin İhsanoğlu

11) 2010 yılı Türkiye’de ne yılı olarak kutlanacaktır?
a)Fransa
b)Darwin
c)Katip Çelebi
d)Kaşgarlı Mahmut
e)Japonya

12) Ekim ayında yapılan Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarının ardından aşağıdaki ülkelerden hangisi ile karşılıklı vize uygulaması kaldırılmıştır?
a)Libya
b)Venezüela
c)İran
d)Uruguay
e)Suriye

13) 2010 kış olimpiyatları hangi şehirde gerçekleşecek?
a) Atina
b) Los Angeles
c) Tokyo
d) Vancouver
e) Toronto

14)2009 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) PORTEKİZ
B) İSPANYA
C) YUNANİSTAN
D) İSVEÇ
E) İNGİLTERE

15)Avrupanın en büyük sinema birliği UNIC ın dönemsel toplantısı 28 Ekim 2009 aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır..
a) Türkiye
b) Fransa
c) Almanya
d) İngiltere
e) Rusya

16) UNDP başkanlığına 2009 yılından itibaren Kemal Derviş yerine hangisi getirilmiştir.
a) Nimet Çubukçu
b) Arzuhan Yalçındağ
c) Helen Clerk
d) Angele Merkel
e) Hillary Clinton

17)günümüzde dünyada hızla yayılan ve halk arasında domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 virüsü ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
a-abd
b-meksika
c-kanada
d-ispanya
e-çin

18) 2012 paralimpik yaz oyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır?
a-ingiltere
b-fransa
c-çin
d-kanada
e-rusya

19) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında yer almaz?
A) İngilizce
B) İspanyolca
C) Arapça
D) Çince
E) Almanca

20) Avrupa Birliği’nin Anayasası olarak kabul edilen Lizbon Anlaşması’nı önce reddettikten sonra Ekim ayı başında ülkede düzenlenen referandumla kabul eden birlik üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) İrlanda
C) İzlanda
D) Çek Cumhuriyeti
E) İsviçre

21)Aşağıdakilerden hangisi 10 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası’nın amaçlarından biri değildir?
A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması
B) Enerji sektöründe oluşan atıkların değerlendirilme-si ve çevrenin korunması
C) Sera gazı emisyonlarının azaltılması
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir ve kali-teli biçimde ekonomiye kazandırılması
E) Bu alanda sağlanacak teşviklerden yararlanma sü-recinin düzenlenmesi

22)Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 1930 yılında tespit edilen, ancak daha sonra değişim geçirerek insanları etkileyen, Nisan 2009′dan itibaren saldır-gan ve ölümcül bir şekle bürünen virüstür?
A) H1N1 virüs, domuz gribi
B) Ebola virüsü
C) SARS virüsü
D) H5N1 virüs, kuş gribi
E) Hanta virüsü

23)Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ABD’de Columbia ve Harvard Üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yeri ve tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya koyan, geçen yıl TBMM onur ödülünü alan ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murat Bardakçı
B) İlber Ortaylı
C) Halil Berktay
D) Fuat Köprülü
E) Halil İnalcık

24) Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kommagene Krallığı’na ait dev tanrı heykellerinin zirvesinde yer aldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı
B) Nemrut
C) Sultan
D) Süphan
E) Tendürek

25)İstanbul Belediyesi Şehir tiyatrolarında 1985 yılın-dan beri aralıksız sergilenen 1933 yılında Ekrem Reşit Rey tarafından yazılan ünlü oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Tepe İstanbul
B) Yedi Kocalı Hürmüz
C) Vişne Bahçesi
D) Şahane Pazar
E) Lüküs Hayat

26) 2009 Nobel Barış Ödülü’nü alan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barack Obama
B) Hillary Clinton
C) Nicolas Sarkozy
D) Serj Sarkisyan
E) Javier Solana

27)Yapılan refarandumla camilere minare yapılmasına yasak getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) isveç
b) isviçre
c) fransa
d) danimarka
e) avusturya

28)Türkiye’nin de kurucusu olduğu,uluslarası işbirliği,barış,istikrarın ve kalkınmanın sağlanması için kurula teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
a) kuzey atlantik paktı
b) avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı
c) ekonomik işbirliği teşkilatı
d) karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı
e) avrupa konseyi

29) 2010 dünya basketbol şampiyonası nerede yapılacaktır?
A-BELÇİKA
B-İNGİLTERE
C-ABD
D-RUSYA
E-TÜRKİYE

30)AB komisyon başkanı kimdir?
A-MEDVEDEV
B-JOSEPH MANUEL BAROSSO
C-SALVADOR DALİ(AYNEN BÖYLE VALLAHİ:)
D-ANGEL GURRİA
E-BAN Kİ-MOON

31)İlk defa 2009 yılından itibaren 50 tl nin üstünde adı olan”FATMA ALİYE”adlı kadın sanatçımızı tarihimizde nasıl tanırız?
A-İLK CİNASLI KALIPLARDA ŞİİR YAZAN ŞAİR
B-İLK SOSYOLOG
C-İLK EDEBİYATÇI
D-İLK PSİKOLOG
E-İLK TİYATRO YAZARI

32) Hangisi devlet Birleşmiş milletler üyesi değildir?
a) Karadağ
b) Fas
c) İran
d) Kosova
e) Irak

33)GDO ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) GDO’lu üretim dünyada en çok soyadadır.
b)Avrupa birliği içinde en geniş GDO’lu tarım İspanya’da yapılmaktadır.
c)GDO’lu ürün ve tohumun küresel kontrolunu ABD’li şirketler elinde bulundurmaktadır
d)AB normlarında ürünler ancak binde 9 GDO’lu olabilir.GDO’nun bu oranının üzerinde olması halinde o ürünün Türkiye’ye ithalatı yasaktır.
e)GDO’lu ürünlerin ekiminin %99′u Avrupa Birliği ülkelerinde yapılmaktadır

34)Kamuoyunda kısaca “KEY” olarak bilinen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a)kiracılara emeklilik yardımı
b)kamu emek yardımı
c)Konut edindirme yardımı
d)konut edindirme yasası
e)kamu emeklilik yasası

35) 2009 yılı uefa kupası hangi şehirde yapılacaktır?
a) milano
b) istanbul
c) roma
d) sivastopol
e) plevne

36) Aramızdan ayrılan son kurtuluş savaşı gazisidir?
a) abdülkerim sade
b) iskender büyük
c) mustafa şekip birgöl
d) hasan hüseyin seyidoğlu
e) yakup satar

37) Türkiye, birleşmiş milletler güvenlik konseyinin geçici üyeliğine seçilmiştir. Türkiye ile birlikte avrupadan seçilen diğer üye devlet hangisidir?
a) izlanda
b) finlandiya
c) avusturya
d) polonya
e) macaristan

38) Bankalardaki mevduatlara 2 yıl için tam güvence verme yetkisi hangi kuruma devredilmiştir?
a) tmsf
b) bddk
c) devlet bakanlığı
d) bakanlar kurulu
e) ekonomi bakanlığı

39) Türkiye’nin 2010 Dünya Basketbol şampiyonasının ilk grup maçlarında oynayacağı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A Çin
B Rusya
C Sırbistan
D Yunanistan
E Fildişi sahilleri

40)Birleşmiş milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ek olarak hazırlanan “Kyoto Protokolünüé aşağıdaki ülkelerden hangisi kabul etmemiştir?
A Çin
B Türkiye
C İngiltere
D ABD
E Almanya

41)Aşagıdaki ülke gruplarından hangisinin yabancı sermaye barındırma oranı dünya ortalmasına bakıldıgında en yüksek düzeyindedir?
a.ABD ,İNG,LÜKSEMBURG
b.ÇİN,TÜRKİYE,HONG HONG
C.FRANSA,BELÇİKA,AVUSTRULYA
d.YUNANİSTAN,BULGARİSTAN,ROMANYA
e.POLONYA,LETONYA,RUSYA

42) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel kuruluş ve kamu kuruluşu firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak,piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?
A-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
B-TC MERKEZ BANKASI
C-REKABET KURUMU
D-EKONİMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI
E-SERMAYE PİYASASI KURULU

43)Türkiye dostluğunun 120.yılı dolayısıyla,2010 yılını hangi ülke için kutlamaktadır?
A-ABD
B-ALMANYA
C-SURİYE
D-JAPONYA
E-YUNANİSTAN

44)2010 Ocak ayı itibarıyla Avrupa Birliği dönem başkanlığını hangi ülke yürütecektir?
A-FRANSA
B-ÇEK CUMHURİYETİ
C-ALMANYA
D-İSPANYA
E-FİNLANDİYA

45) Yükseköğretim kurulu başkanlığına 2007 yılının sonunda atanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erdoğan Teziç
b)Yusuf Ziya Özcan
c)Ünal Yarımağan
d) Kemal Alemdaroğlı
e) İsa Eşme

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir